HRH FacebookpaginaHiltje Huizenga

Hiltje Huizenga - Curriculum Vitae

Opleiding:
1984-1991TU Delft, Bouwkunde, Architectuur, differentiatie stedelijke herstructurering
1978-1984Rijksscholengemeenschap Atheneum, Leeuwarden

Werkervaring:
2012 – hedenSamenwerkingsverband HRH architecten
2012 – hedenArchitect-directeur ‘Hiltje Huizenga Architectuur’, Delft
1993-2012KCAP bv, Rotterdam, Senior architect/ Senior projectleider
1992Architectenbureau Seelen en Seuren, Venlo, Junior architect
1991ir. Piers en Piers Rijswijk, constructie bureau, tekenaar constructies

Nevenactiviteiten:
1999-2008Roeivereniging De Delftsche Sport. Bouwmanagement : het begeleiden en bewaken van het hele ontwerp- en bouwproces van de restauratie en uitbreiding van het monumentale gebouw van de roeivereniging De Delfsche Sport

Architectenregister

Registratienummer: 1.920616.023

Hiltje Huizenga heeft 19 jaar gewerkt bij het gerenommeerde architectenbureau KCAP bv als architect en projectleider. Ze heeft ruime ervaring opgedaan in projecten van verschillende aard en complexiteit, vanaf ontwerp tot en met oplevering. Zowel in de architectuur als op stedenbouwkundig gebied. De laatste jaren verschoof haar werkgebied naar grootschalige Chinese projecten. Hiltje heeft met name veel ervaring opgedaan in woningbouw, waaronder studentenhuisvesting en zorgwoningen, en in multifunctionele gebouwen.

Haar ontwerpen kenmerken zich door een heldere en doelmatige opzet. In elk programma van eisen, hoe complex ook, ziet ze de uitdaging om samen met de opdrachtgever en andere betrokken partijen, de puzzel zo op te lossen dat er voor de gebruikers een goed functionerend en aangenaam leef-woon-werkmilieu kan ontstaan. Zij ziet in het organiseren van het programma en onderlinge verbanden de kansen om een gebouw neer te zetten dat meer is dan een stapeling van plattegronden en functies.
Door het slim benutten van vides, daglichttoetreding, goed afgestemd materiaalgebruik en het creëren van ontmoetingsmogelijkheden kunnen de juiste voorwaarden geschapen worden voor de gebruikers om zich thuis te voelen in een gebouw. Sociale veiligheid, geborgenheid en warmte staan voorop.

Hiltje vindt het van belang dat een gebouw meerwaarde heeft voor de omgeving. Architectonische uitstraling speelt hierin vanzelfsprekend een grote rol, evenals respect voor de¬ directe gebouwde omgeving en bestaande landschappelijke structuren. Een zorgvuldig ontworpen begane grond kan uitnodigend zijn en een bijdrage leveren voor het gevoel van sociale veiligheid op straat. Zo kan bijvoorbeeld een combinatie van woon-werkfuncties op de begane grond, zowel overdag als ’s avonds, zorgen voor levendigheid op straat.

Een ruimtelijk overzichtelijke organisatie op stedenbouwkundige schaal is ook van belang om je goed te kunnen oriënteren en prettig te kunnen voelen. Diversiteit van opeenvolgende geschakelde ruimtes kunnen een extra dimensie toevoegen aan een stedenbouwkundig plan. Stegen, pleinen, intieme binnenhoven, voortuintjes en dergelijke zijn alle elementen die een bijdrage kunnen leveren aan de beleving van de gebruiker. Geborgenheid en sociale veiligheid spelen eveneens op dit schaalniveau een rol om je thuis te kunnen voelen in je directe woonomgeving, in je wijk, stad, of dorp.

Ook na oplevering houdt Hiltje graag contact met de opdrachtgever en gebruikers, om te zien hoe een project in de praktijk functioneert. In nieuwe opdrachten kan ze deze ervaringen dan weer meenemen.